De mieren (Formicidae) van Vlaanderen.

 

Inleiding


Atlas Vlaanderen

Blauwtjes

Bosmieren

Checklist

Collectie

Communicatie

Curiosa

Databank

Determinatiesleutel

Fiches

Focus op ...

Fossielen

Gynandromorfen

Koloniestichting

Laatste update

Lieveheersbeestjes

Links

Literatuur

Mierenhandel

Nieuwe soort

Nieuwe publicaties

Wenst u op de hoogte gesteld te worden van de laatste wijzigingen? Stuur ons een mailtje met uw verzoek.

Plantenluizen

Projecten

Symbiose

Taxonomen

Werkgroep

home

Formicidae : Formicinae : Lasius : Lasius s. str. : Lasius alienus

Lasius alienus (Förster)

Datum van de beschrijving: 1850
Beschreven door: Förster, pagina(s) 36.
Referentie van de originele beschrijving:

  • Förster, A., 1850. Hymenopterologische Studien. 1. Formicariae. ,Aachen. 74 pp.

Synoniemen:

  • Lasius niger var. americanus Emery
  • Lasius alienus var. pannonica Roeszler

Nederlandse naam: mergelmier

* * * * *

In zijn herziening van het subgenus Lasius s.s. vermeldt B. Seifert (1992) dat het type waarop Förster zijn beschrijving in 1850 baseerde, niet meer aanwezig is in de collectie van het museum in Berlijn. Neotypen van Formica aliena Förster 1850 NEOTYPES, des. B. Seifert 1992 worden nu bewaard in de musea van Görlitz en Londen.

* * * * *

Op basis van morfologische kenmerken en biotoopvoorkeur heeft Seifert deze soort opgesplitst in drie soorten, namelijk L. alienus, L. paralienus en L. psammophilus. Van deze drie soorten vertoont L. psammophilus een sterke voorkeur (> 90%) voor zandgronden terwijl L. alienus voornamelijk (>70%) is te vinden in de regio's waar de bodem vooral bestaat uit leem en kalk. L. paralienus vertoont de grootste breedte in haar verspreidingspatroon met een voorkeur voor leem en kalk. Deze laatste soort werd in België nog niet waargenomen en lijkt geconcentreerd te zijn rond de Balkan met een voorkeur voor regio's met een continentaal klimaat.

 

werkster van de mergelmier met broed

© Alex Wild 2004