De mieren (Formicidae) van Vlaanderen.

 

Inleiding


Atlas Vlaanderen

Blauwtjes

Bosmieren

Checklist

Collectie

Communicatie

Curiosa

Databank

Determinatiesleutel

Fiches

Focus op ...

Fossielen

Gynandromorfen

Koloniestichting

Laatste update

Lieveheersbeestjes

Links

Literatuur

Mierenhandel

Nieuwe soort

Nieuwe publicaties

Wenst u op de hoogte gesteld te worden van de laatste wijzigingen? Stuur ons een mailtje met uw verzoek.

Plantenluizen

Projecten

Symbiose

Taxonomen

Werkgroep

home

Formicidae : Myrmicinae : Myrmica : Myrmica scabrinodis

Myrmica scabrinodis Nylander

Datum van de beschrijving: 1846
Beschreven door: Nylander, pagina(s) 930.
Referentie van de originele beschrijving:

  • Nylander, W., 1846. Adnotationes in monographiam formicarum borealium Europae. Acta Soc. Sci. Fenn.2: 875-944.

Synoniemen:

  • Myrmica pilosiscapus Bondroit
  • Myrmica scabrinodis var. rugulosoides Forel
  • Myrmica scabrinodis var. ahngeri Karavaiev

Nederlandse naam: moerassteekmier

* * * * *

typebeschrijving


Operaria :testaceo-ferruginea sparse flavo-pilosula, capite supra et abdominis dorso medio fuscescentibus ; capite, thorace et petiolo longitudinaliter striatim profunde rugosis ; antennarum scapo ad basin flexo, supra geniculo a lobo oblique-transversim posito ; metanoti spinis longis.
. Long. I
¾-2 lin. Simillima iterum praecedenti, sculptura rudiori, area frontali obsoleta et antennarum scapo ut in diagnosi formato. Striae capitis, thoracis petiolique rudes, profundiores quam in praecedentibus, pilositas corporis forte densior et praeterea lamina frontalis aliter constructa, infra nempe margine utrinque aurito-dilatato tenui, processum lamelliformem subsemirotundatum parum elevatum, radices antennarum obtegentem, formante. Area frontalis triangularis parva fere obsoleta. Scapus antennarum basi flexa supra lobo oblique-transverso parvo, subsemirotundato, antice concaviusculo, apice compresso, a parte anteriori viso geniculum parum acutiusculum ostendente. Spinae metanoti longae. Cetera proxime ut in praecedente.
Femina : testaceo-ferruginea sparse flavido-pilosula, capite supra et abdominis dorso medio fuscescentibus, thorace quoque supra et mesopleuris cum sterno parum fuscescentibus ; capite, thorace et petiolo longitudinaliter striatim profunde rugosis ; antennarum scapo ad basin geniculatim flexo, geniculo supra angulato ; spinis metanoti longiusculis ; alis hyalinis obsoletissime cinereo-pallescentibus, stigmate ejusdem coloris distincto.
. Long. 2
½ lin. sat similis operariae suae, sed major obscurior. Caput fuscum, infra cum genis, mandibulis et antennis ferrugineo-testaceum. Areae triangularis frontis vix vestigium. Scapus flexura basis supra angulo subrecto, subtus arcuata (lobo distincto nullo). Spinae metanoti ut in specie praecedente sed nodi petiolares rudius sulcatim rugosi. Alae hyalinae albescentes, anticae 2½ lin. longae, a stigmate versus basin obsoletissime cinereo-pallescentes. Cetera ut in diagnosi vel in praecedente.
Mas : nigro-fuscus nitidus sparse tenuiter flavido-pilosulus, mandibularum apicibus et tarsis testaceo-pallescentibus, antennis fusco-rufescentibus ; scapo longitudine quintae partis totius antennae ; pedibus longe pilosis.
. Long. 2½ lin. Similis niari M. laevinodis, antennis vero longitudine tantum flagelli in eadeni specie, scapo quintam solum efficiente partem totius antennae, pedibus longe flavido-pilosis. Mandibulae apice sordide pallidae. Antennae obscure rufescentes, longius tenuiusque pilosae quam feminae et operariae ; scapus subcylindricus, longitudine tantum trium articulorum insequentium, crassitudinem articuli ultimi superans ; pedicellus suborbiculatus crassior quam ullus septem articulorum sequentium, qui sunt longe verticillatim pilosi ; 9, 10 et 11 suborbiculati crassiores ; ultimus subconicus longitudine fere 10 et 11 (simul sumtorum), sed ejusdem ad basin crassitudinis. Est igitur flagellum ut in feminis fere hujus Generis formatum, at articulis 12. Alae minus albescentes quam in . Pedes longe undique pilosi, pilis his cinerascentibus in tarsis fere longioribus. Anus obsolete pallescens.

* * * * *

Van M. scabrinodis komen er blijkbaar twee typen voor in de natuur: het type A is klein en bleek van kleur, is timide en heeft ondiepe nesten tussen de wortels van de vegetatie in vochtige habitats terwijl type B groter en donkerder is, agressiever reageert bij verstoring en dieper liggende nesten bouwt in drogere locaties (Elmes, G.W., 1994). Taxonomisch zijn deze twee typen echter niet te onderscheiden.

* * * * *